Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Yksikön tehtävä on tukea nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, mahdollistaa nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia, tukea nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisätä nuorten ympäristötietoisuutta.

Tarjoamme ympäri Helsinkiä monipuolista ympäristö- ja seikkailukasvatusta erilaisissa toimipaikoissamme. Tarjolla on mm. luontokoulupäiviä, ryhmäytyksiä, eläin- ja puutarhatoimintaa sekä leirejä.

Tavoitteena on luoda läheinen suhde luontoon, oppia keinoja ympäristön puolesta toimimiseen ja vahvistaa nuorten ja lasten ympäristötietoisuutta. Tarjoamme tilojamme myös nuorten ryhmien ja järjestöjen omaan toimintaan.

Eettiset periaatteemme:

Tapamme toimia on avoin, demokraattinen ja riippumattomaton. Tavoitteenamme on luoda läheinen suhde luontoon, oppia keinoja ympäristön puolesta toimimiseen ja vahvistaa nuorten ja lasten ympäristötietoisuutta.

Nuorisotyössä toimitaan ympäristövastuullisesti. Otamme huomioon toiminnan vaikutukset luontoon ja etsimme toiminnassamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Yksiköllämme on Ekokompassi-sertifikaatti.

Eläinten kunnioittaminen ja suojelu. Jokaisella eläimellä on itseisarvo, jota tulee kunnioittaa. Meille eläimet ovat yhteistyökumppaneita.

Ihmisoikeuksien ymmärtäminen ja hyväksyminen. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö ei hyväksy minkäänlaista syrjintää tai rasismia ihonvärin, yhteiskunnallisen aseman tai muun vastaavan seikan perusteella.

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet (Nuoli, Allianssi)

Lisätietoja: luontotoiminta.munstadi.fi

Yksikön toiminnanjohtaja:
Susanne Österlund-Toivonen
Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
(+358) 050 559 1762 / 89125

Vastaava ohjaaja:
Ilona Anttila
Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut
ilona.anttila@hel.fi
(+358) 040 1944 533 / 20736