Ohjeita tilojen käyttäjille

Perehdytys, käyttösopimus ja avaimet

Sekä Meriharjun luontotalon että Uutelan kämpän käytöstä tehdään omatoimisen käytön sopimus. Sen voi allekirjoittaa vain täysi-ikäinen ryhmän vastuuhenkilö, jonka on esitettävä henkilöllisyystodistuksensa. Samalla luovutetaan avain ja  perehdytetään tilan käytäntöihin.

Meriharjun keittiöstä löytyy kansio, josta käytönnöt  ovat vielä myöhemminkin luettavissa. Samassa kansiossa on myös Turvallisuus- ja pelastautumisuunnitelma, johon on syytä tutustua. Uutelan kämpältä löytyy myös kansio, josta löytyvät kämpän käyttöohjeet. Avaimen palautus ohjeistetaan perehdytyskierroksella.

Verkkoyhteys

Meriharjussa toimii StadiNet, MunStadi tai Helsingin kaupungin wlan, mutta internet- yhteydet ovat alueella välillä erittäin huonot.

Savuttomuus ja päihteettömyys

Meriharju ja Uutelan kämppä sekä niiden piha-alueet ovat savuttomia ja päihteettömiä alueita, joissa noudatetaan savuttoman Helsingin periaatetta.

Ekologisuus

Nuorisopalveluiden toimipaikoissa toteutetaan kestävää elämäntapaa, ja varsinkin luontotalolla, jossa ollaan erikoistuttu luonto- ja ympäristöasioihin tämä tarkoittaa sitä, että toimitaan mahdollisimman ekologisesti. Energiaa ja vettä käytetään säästäen ja jätteet lajitellaan huolellisesti. Meriharjun sisältä ja roskakatoksesta löytyvät lajittelupisteet sekä oma kompostori. Uutelan kämpällä on myös oma kompostori, mutta muut lajitellut jätteet tuodaan Meriharjun roskakatokseen. Kukin käyttäjä huolehtii itse lajitellut jätteensä roskakatokseen asti ja laittaa seuraavaa käyttäjää varten uudet roskapussit sisäroskiksiin.

Meriharjun luontotalolle osana Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikköä on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoitukseksi määrätietoisesta työstä ympäristön hyväksi. Ekokompassityössä painotettiin ilmastoasioita ja ympäristö-tietoisuutta. Yksikössä selvitettiin mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja lisättiin aurinkopaneelien määrää Vartiosaaressa, Granön leirialueella ja Bengtsårin leirisaarella. Energiaa pyrittiin säästämään teippaamalla talveksi vanhojen kiinteistöjen vetäviä ikkunoita, vähentämällä veden virtaamia vesihanoissa mm. hankkimalla painonapilliset suihkut Meriharjuun ja säätämällä hanoja Östersundomin leirikeskuksessa.   Ilmastoystävällistä ruokaa kehitettiin Benkun IlmastoMenun muodossa ja nuorten Ekokahvilassa.  Hankinnoissa on paneuduttu ympäristönäkökohtiin ja esimerkiksi yksikön hupparit tilattiin yrityksestä, joka käyttää materiaalinaan muiden yritysten leikkuujätteitä. Biohajoavien pesuaineiden saatavuutta on alettu selvittää. Tilojen sisustuksissa hyödynnettiin kierrätettyjä huonekaluja. Tästä hyvänä esimerkkinä on Seikkailutalon kokoushuone sekä Östersundomin leirikeskuksen pienryhmähuone, jotka on sisustettu kokonaan kierrätystavaroilla. Ekokompassi edellyttää myös jäteasioiden kehittämistä ja tietoa käytössä olevista kemikaaleista. Kaikkein merkittävintä ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä ovat kuitenkin nuoret ja heidän mahdollisuutensa toimia yhdessä ympäristön puolesta.  Tämä ajatus on punaisena lankana kaikessa yksikön toiminnassa – myös Ekokompassissa!

Tiloista huolehtiminen

Tiloissa toimitaan omatoimiperiaatteella eli ne tulee jättää yhtä siisteiksi kuin ne olivat tullessa. Keittiön, hellan, astioiden ja vuoteiden siisteyteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska esimerkiksi Meriharjussa yöpyy tuhansia ihmisiä vuosittain ja seuraava ryhmä saattaa tulla heti teidän jälkeenne. Loppusiivoukseen ja tavaroiden paikoilleen laittamiseen onkin syytä varata riittävästi aikaa jo leiri- tai kurssiohjelmaa suunniteltaessa. Mikäli jotain rikkoutuu käyttönne aikana, on siitä ilmoitettava keittiössä olevaan palautevihkoon.

WhatsApp Image 2016-08-25 at 12.21.25Tullessasi Uutelaan sinun kannattaa myös ehdottomasti tutustua sitä ympäröivään luontoon!

Uutelan ulkoilualue:

Uutela on Itä-Helsingin laajin ja monipuolisin ulkoilualue. Meriharjun pihasta alkaa kaunis, vanha mäntymetsä ja talon itäpuolelta aukeaa merenranta.

Rantaviivaa seuraillessa voi löytää jään muokkaamia silokallioita, jylhiä jyrkänteitä, hiekkaisia poukamia sekä tervaleppien reunustamia rantoja. Pienen matkan päässä on Särkkäniemen luonnonsuojelualue “laguuneineen”, upea Skatanniemen kärki sekä Skatan tilan perinnemaisemat!

Lue lisää täältä.