Ohjelmat

 

SEISKOJEN VAELLUS 7.-luokkalaisille

P1000876

 

Ryhmäytymispäivä, jossa luokka vaeltaa Uutelan kauniissa maisemissa. Päivän aikana käsitellään erilaisia nuorten elämään liittyviä teemoja sekä tehdään niihin liittyviä harjoituksia.

 

 

 

 

 

VILLIVIHANNESRETKI 6.-9.-luokkalaisille

villivihannekset

 

Retkellä kerätään villivihanneksia ja tutustutaan kausiruoka-ajatteluun. Lopuksi valmistetaan yhdessä itsekerätyistä aineksista herkullista välipalaa. Max 20 oppilasta.

 

 

 

 

 

PALLO SINULLA: KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ ELÄMÄNTAPAA (5.-6. –luokkalaisille)

maapallo

Elämyksellinen ja draamantäyteinen päivä luontotalolla ja sen lähimaastossa. Monipuolisessa ohjelmassa perehdytään kokemuksellisesti elämää ylläpitäviin järjestelmiin, pohditaan lajien uhanalaisuutta ja mietitään elämäntapojemme vaikutusta planeetta Maahan. Max 25 oppilasta.

 

 

ELÄMYKSELLINEN VUODENAIKARETKI UUTELASSA (4.-6. –luokkalaisille)

elamyksellinenvarit

Retkellä tutustutaan Uutelan luontoon. Annetaan mielikuvituksen lentää, havainnoidaan vuodenajan merkkejä, nuuhkitaan, tunnustellaan, katsellaan ja kuunnellaan kaikkea ympärillä olevaa useiden elämyksellisten harjoitteiden avulla. Max 25 oppilasta.

 

 

ITÄMERIPÄIVÄ (4.-6.-luokkalaisille)

luokka rannalla

Itämeripäivänä paneudutaan Itämeren ominaispiirteisiin ja ainutlaatuisuuteen, retkeillään ja tutkitaan Uutelan rantoja. Max 24 oppilasta.

 

 

 

 

METSÄPÄIVÄ 4.-6.-luokkalaisille 

P1000852

Päivän aikana pohdimme metsien ja metsäluonnon merkitystä, käyttöä ja tilaa sekä ideoimme yhdessä toimintatapoja metsien suojelemiseksi.  Päivä täydentyy elämysharjoituksilla kallioisen mäntymetsän merellisessä maisemassa. Max 20 oppilasta.

 

 

 

 

 

 

MOBIILISTI MAAILMAAN: ELÄMÄN VERKKO (5.-6. –luokkalaisille)

mobiilisammakkooikein

Toiminnallinen, ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuva yksipäiväinen ohjelma, jossa tutustumme siihen, miten kaikki elävät olennot ovat yhteydessä toisiinsa ravintoverkon kautta. Pohdimme myös, miten ihminen on osa tätä kokonaisuutta ja riippuvainen siitä. Välineinä ovat erilaiset toiminnalliset leikit sekä mobiililaitteet (pädit), joilla oppilaat tekevät omia lajihavaintoja ja tutkimustyötä. Max 24 oppilasta.

 

 

 

ILMIÖPOHJAISEN OPPIMISEN PROJEKTI: UHANALAISET ELÄIMET (5.-6.-luokkalaisille)

apinailmio

 

Syväsukellus uhanalaisuuden teemaan ja eläimiin oppilaiden oman tutkimustyön kautta. Tapaamiskertoja on neljä. Oppilaat saavat tietoa uhanalaisuudesta ja sen syy-seuraussuhteista. He pääsevät tutustumaan tarkemmin uhanalaisiin eläimiin ensin Korkeasaaressa ja sitten oman tutkimustyön ja mobiililaitteilla tehdyn suojelukampanjan kautta. Max 24 oppilasta.

 

 

 

RÄÄTÄLÖIDYT OHJELMAPAKETIT NUORTENRYHMILLE

Erilaisilla teemoilla koulutus- ja virkistyspäiviä nuortenryhmille muun muassa tukioppilaille, jopoluokille ja erityisryhmille. Päivät voivat sisältää esimerkiksi luontoelämyksiä, kestävän elämäntavan ohjausta, metsäliikuntaa, ruuanvalmistusta ja luonnonkosmetiikkaa.

 

 

TAAVI JA MAAPALLON TAIKAA (2.-luokkalaisille)

IMG_3121

Taavi ja Maapallon Taikaa on kokonaisvaltainen ympäristökasvatusohjelma, joka muodostuu neljästä vierailukäynnistä ja niiden välissä koulussa toteutettavista tehtävistä. Ohjelmassa oppilaat saavat tietoa siitä, miten maapallo toimii, kuinka tärkeää on muodostaa iloinen ja kunnioittava suhde maapalloa kohtaan ja toimia yhteisen maapallomme puolesta. Max. 20 oppilasta.