Ekokompassissa muotoillaan ympäristöpolitiikka

Kuulostaa ehkä tosi viralliselta ja jäykältä, mutta tosiasiassa kyseessä on sen asian kirkastaminen, mitä lupaamme tehdä ympäristön puolesta. Mihin tähtäämme ja miten?  Muotoilimme koko yksikön voimin tällaisen politiikan:

Huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme ja viestimme siitä sidosryhmillemme. Lisäämme henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja -osaamista. Vähennämme toiminnastamme syntyvää ilmastokuormaa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, vähentämällä nykyistä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vahvistamalla ilmastoystävällisiä ruokavalintoja toiminnoissamme. Huomioimme tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset hankintoja tehdessämme. Vahvistamme materiaalien kiertoa. Kehitämme ja toteutamme nuorisotyöllistä ympäristö- ja luontokasvatusta, mahdollistamme nuorille ympäristö-, seikkailu- ja leiritoiminnan kokemuksia, tuemme nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta sekä lisäämme nuorten ympäristötietoisuutta.

Siitä se lähtee – parempi maailma!

Susanne Österlund-Toivonen, toiminnanjohtaja