Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö sai Ekokompassin!

Ekokompassi on ympäristömerkki, joka kertoo, että yksikkömme toimii todistetusti ympäristöystävällisesti.

Homma alkoi sillä, että selvitimme kaikkien toimipaikkojemme lähtötilanteen. Missä mennään energia-asioissa, jätteiden lajittelussa, hankintojen ympäristöystävällisyydessä, ympäristökasvatuksessa jne.?

Sen jälkeen pohdimme, mitkä ovat niitä asioita, joilla on suurin ympäristövaikutus ja mitä voisimme niille tehdä.  Näiden pohdintojen jälkeen meille olikin jo selvää, mihin käytännön toimiin ryhtyisimme. Päätimme vähentää ilmastopäästöjämme eri tavoin, lisätä ympäristöviestintää ja kehittää joitain arjen toimintatapojamme ympäristöystävällisemmiksi.

Aloitimme Ekokompassityön tammikuussa 2017 ja kesäkuussa 2018 toimipaikkojamme arvioi ulkopuolinen auditoija, joka totesi Ekokompassin vaatimusten täyttyvän ja meille voidaan myöntää ympäristömerkki.  Saimme koko Ekokompassityön ajan apua ja tukea Helsingin ympäristöpalveluiden asiantuntijalta.

Mitä sitten oikeasti teimme?  Siitä yksikkömme ohjaajat kertovat jatkossa tällä sivulla!