Viikon Väläys: Tulevaisuuden rakennusaineet?

On mielenkiintoista millä tavoin ympäristötoiminta voi vahvistaa uskoa tulevaisuuteen. Kasvit, puut, metsäalueet ja luonto ylipäätään tutkitusti lisäävät ihmisten hyvinvointia. Mieli lepää, stressi vähentyy ja luovuus saa virikkeitä luonnossa ollessa. Sen lisäksi luontoalueet tuottavat happea, säätelevät säitä ja pitävät yllä erilaisia elämän monimuotoisuudelle tärkeitä ekosysteemejä. Pienilläkin niityillä ja pensaikoilla voi olla tärkeä merkitys esimerkiksi erilaisten pölyttäjien ja lintulajien hyvinvoinnille, puhumattakaan isommista puisto- ja metsäalueista.

Luonto voi myös tarjota meille ensiarvoisen hienoa tietoa ja ideoita, kun pyritään ratkaisemaan maailman ongelmia. Luonnon prosessien ymmärtäminen ja tarkastelu voi johtaa siihen, että löydämme toimivia ratkaisuja käytännön niin elämää helpottamaan, kuin ihmiskunnan yhteisiin suuriin haasteisiin, kuten esimerkiksi muovijätteeseen ja ilmastonmuutokseen. Olisi varmasti hyvä aika selvittää ja kysyä, miten luonto ratkaisee erilaisia haasteita, miten voisimme oppia hyödyntämään samanlaisia ideoita laaja-alaisesti ja ymmärtäen elämän eri ilmenemismuotojen väliset yhteydet. Luonto on viisas!

Lisää luonnon viisautta ja kekseliäisyyttä ja miten sitä voi hyödyntää: https://asknature.org/