Viikon väläys: Luonnon monimuotoisuus

 

Luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti, tarkoittaa elämän koko kirjoa, kuten lajien runsautta, lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua sekä elinympäristöjen monimuotoisuutta. Maapallon elinympäristöt ovat kehittyneet miljardien vuosien evoluution aikana ja mahdollistavat tällä hetkellä 1,75 miljoonan tunnetun eliölajin elämän. Ihminen ei edes vielä tunne kaikkia näitä maapallon elämänmuotoja, vaan uusia lajeja löydetään tämän tästä. Luonnon monimuotoiset ilmentymät ovat myös jatkuvassa muutostilassa ja eritoten ihmisten toimien takia kohtaavat suuria haasteita.

Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä on toukokuun 22. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa. Myös meidän hyvinvointimme riippuu luonnon monimuotoisuudesta!