Viikon Väläys: Tavallinen varpunen

Lukiessani skotlantilaisen ystäväni kirjettä, yksi lause pysäytti minut ja sai hieromaan silmiäni hämmästyksestä. Ettäkö varpuset ovat lähes uhanalaisia lintuja Skotlannissa?! Eihän se ole mahdollista. Varpunenhan on todella tavallinen lintu ja niitähän on kaikkialla. Voisi melkein sanoa varpusen olevan tavallisuuden perikuva.
Asiasta oli kuitenkin pakko ottaa selvää, sen verran se jäi mieltäni kaivertamaan, ja kuinka ollakaan myös Suomessa varpuskannat ovat vähentyneet huomattavasti. Kolmessakymmenessä vuodessa varpusten määrä on vähentynyt 63% ja vähentyy edelleen noin 3,8% vuosivauhtia. Britanniassa alueittain varpusten määrä on laskenut jopa 93%. Ei siis ihme, että ystäväni oli huolissaan.
Tarkkaa syytä varpusten vähenemiseen ei tiedetä, mutta maataloudessa tapahtuneet muutokset, luonnonniittyjen ja laidunmaiden häviäminen ja mahdolliset loistaudit voivat selittää lintujen määrän romahtamisen. Suomessa varpuskato on erityisesti maaseudun ilmiö. Kaupunkiympäristössä varpunen on edelleen hyvin yleinen, mutta Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisuusluokituksessa varpunen kuuluu täälläkin silmällä pidettävien luokkaan eli harvinaistumassa oleviin. Tuntuu aika oudolta ajatella, että ehkä seuraavan kolmenkymmenen vuoden päästä tavallinen varpunen onkin harvinainen varpunen.

kuva: pixabay