Miten uusi jätteenpolttolaitos vaikuttaa lajitteluun?

Uusi jätteenpolttolaitos on saanut monet pohtimaan lajitteluasioita ja kysymään voiko vastedes kaiken jätteen laittaa sekajätteeseen. HSY:n asiantuntija Minna Partti antoi hyvin kattavan selonteon uuden jätteenpolttolaitoksen toiminnasta ja mitä sen olemassaolo tarkoittaa meidän jokaisen roskisrutiinien kannalta.

Vaikka uusi jätteenpolttolaitos pystyykin hyödyntämään sekajätettä aiempaa energiajätteenkäsittelyä paljon monipuolisemmin, lajittelu on edelleen hyvin tärkeää, jotta arvokas raaka-aine saadaan talteen ja hyötykäyttöön. Jätelaki myös velvoittaa jokaista ensisijaisesti lajittelemaan ja kierrättämään hyötykäyttöön soveltuvan jätteen, ja onhan se myös kaikin puolin järkevää. Kuka nyt käyttökelpoista ja arvokasta materiaalia polttaisi energiaksi?

Biojäte

Biojätteen lajittelun tärkein motivaatio tulee siitä, että vain lajittelemalla biojäte erikseen, saadaan arvokkaat ja maanviljelykselle tärkeät ravinteet (esim. typpi ja fosfori) talteen. Viljelykasvien hyvinvoinnille on ensiarvoisen tärkeää, että maa sisältää kasvien hajoamisesta syntynyttä multaa.

Keväällä 2015 aloittaa toimintansa myös uusi biokaasulaitos, joka lisäksi tuottaa biojätteestä lämpöä ja sähköä.

Lasi ja metalli

Lasi- ja metalli kannattaa kerätä aina erikseen, koska niitä ei voi hyötykäyttää energiantuotannossa, mutta kierrättäminen kannattaa. Tulee myös kalliimmaksi erottaa metallit polttamisesta jäljelle jäävästä aineksesta. Metallien louhinta vahingoittaa luontoa ja varannot ovat ehtyviä, joten kaikki metalli kannattaa kerätä talteen ja laittaa kierrätykseen. Keräyslasi käytetään uusien lasipakkausten ja lasivillan valmistukseen.

Paperi ja kartonki

Keräyspaperi- ja kartonki myös säästävät luontoa ja ne uusiokäytetään muun muassa wc-ja talouspaperina sekä erilaisina pakkauspahveina. Paperin- ja kartongin kerääminen säästää luonnonvaroja. Huomioitavaa on, että ruskea paperi kuuluu kartonkikeräykseen.

Muovit

Vanhasta energiajätekeräyksestä poiketen, nykyinen jätteenpolttolaitos käyttää energiantuotantoon myös PVC:n ja muut muovit, joita ei energiajäteastiaan saa laittaa. Joissain paikoissa kerätään edelleen myös energiajätettä erillisten jätesopimusten mukaisesti. Nämä energiajätteet päätyvät muualle, kuin Vantaan jätteenpolttolaitokselle ja ne tulee kerätä vanhojen energiajäteohjeiden mukaan.

 

Yhden sekajätepussillisen polttamisen tuottamalla energialla voi paistaa pellillisen pullaa ja ottaa lämpimän suihkun!